หน้าแรก  |  กระดาน php+mysql  |  กระดาน vb6+asp  |  กระดาน javascript
 
 
คำตอบที่ดีที่สุด การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 2 สร้าง connection mysql ไฟล์ connect.php การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 2 สร้าง connection mysql ไฟล์ connect.php
สร้างตัวเชื่อม ฐานข้อมูล php กับ mysql ไฟล์ connect.php
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
  
  $DB_HOSTNAME = "localhost";
  $DB_NAME = "webboard";
  $DB_USERNAME = "root";
  $DB_PASSWORD = "0000";
 
  $link = @mysql_connect($DB_HOSTNAME, $DB_USERNAME, $DB_PASSWORD) or die("ไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ในขณะนี้ <!-- ".mysql_error()." -->");
  @mysql_select_db($DB_NAME) or die("ไม่สามารถเลือกใช้งานฐานข้อมูลได้ <!-- ".mysql_error()." -->");
 
  mysql_set_charset('utf8', $link);
  mysql_query("SET NAMES UTF8");
 
 
 admin 22 มิถุนายน 2558 13:33:54

  ตั้งกระทู้ตอบ
รายละเอียด :
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม :
ชื่อ : * ต้องป้อน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
อักษรยืนยัน : โปรดโหลดหน้านี้ใหม่อีกครั้ง
 
 
 
 
รับเขียนโปรแกรม PHP + MySQL โปรแกรมใช้งานจริง รับทำโปรเจค PHP รับแก้งาน PHP โปรแกรม PHP ใช้งานจริง และ โปรเจคนักศึกษา VB6 ASP